Ορεινή ποδηλασία: Κυρίαρχος με εντυπωσιακή διαφορά από τον δεύτερο ο ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ